TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saku Läte OÜ veevärk
Aadressid
  • Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saku Läte OÜ
Aadress
Saale, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6140808
Veebiaadress
E-post
sakulate@sakulate.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
224 proovivõttu (lehekülg 1/23)
07. juuli 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 137 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
07. juuli 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
01. juuni 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 126 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11. mai 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 116 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
11. mai 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml <3 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
05. mai 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.006
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.013
Efektiivdoos mSv/aastas 0.019 0.10
13. aprill 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 136 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
05. märts 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 112 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
05. märts 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
09. veebruar 2021 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 143 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2