TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lilli küla
Aadressid
  • Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
06. märts 2024 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
06. märts 2024 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Efektiivdoos mSv/a 0.047 0.10
Ra-226 mBq/l 0.112
Ra-228 mBq/l 0.047
06. märts 2024 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 358 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l 52 200
15. märts 2023 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
15. märts 2023 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21. märts 2022 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21. märts 2022 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l 52 200
10. märts 2021 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
10. märts 2021 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Kroom µg/l <0.3 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Mangaan µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.2 5.0
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Sulfaat mg/l 10 250
Naatrium mg/l 46.6 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Fluoriid mg/l 0.83 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Boor mg/l 0.774 1.0
Nikkel µg/l <2 20
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Raud µg/l 39.7 200
Seleen µg/l <2 10
Plii µg/l 0.3 10
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l 0.83 50
Kloriid mg/l 36 250
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l 0.002 2.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
10. märts 2021 Raadiku tee 6 Lilli küla, Anija vald, Harju maakond
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1