TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laulasmaa Mäe tn 7
Aadressid
  • Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu Teras
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
26. juuli 2022 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 59 200
19. mai 2022 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 63 50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l 370 200
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
19. mai 2022 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. aprill 2020 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 35 200
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
pH pH ühik 8.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 32 50
27. aprill 2020 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
03. oktoober 2019 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 5.1
Raud µg/l 45 200
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 22 50
03. oktoober 2019 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. oktoober 2018 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
09. oktoober 2018 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 24.2 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Raud µg/l 23 200
Ammoonium mg/l 0.38 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
02. oktoober 2017 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Raud µg/l 24 200
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 10 50