TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laulasmaa Mäe tn 7
Aadressid
  • Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu Teras
Aadress
Mäe tn 7, 76702 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
26. juuli 2022 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 59 200
19. mai 2022 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 63 50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l 370 200
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
19. mai 2022 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. aprill 2020 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 35 200
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
pH pH ühik 8.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 32 50
27. aprill 2020 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
03. oktoober 2019 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 5.1
Raud µg/l 45 200
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 22 50
03. oktoober 2019 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. oktoober 2018 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
09. oktoober 2018 Majaka 13 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 24.2 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Raud µg/l 23 200
Ammoonium mg/l 0.38 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
02. oktoober 2017 Mäe tn 7 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Raud µg/l 24 200
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 10 50