TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aravu küla ühisveevärk
Aadressid
  • Rahvamaja, Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. november 2021 Aravu küla elamu Rahvamaja, Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50
18. november 2020 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
13. november 2019 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 392 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26. november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.9
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 20 200
01. november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 102 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 26 250
Sulfaat mg/l 31 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Raud µg/l 44 200
Naatrium mg/l 7.7 200
03. november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Boor mg/l <0.1 1.0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Naatrium mg/l 8.9 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 28 250
Sulfaat mg/l 37 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l 85 200
Mangaan µg/l 19 50
Alumiinium µg/l <10 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 56 ebaloomulike muutusteta
03. november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.4 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
25. aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Kloriid mg/l 26 250
Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 34 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 9.0 200
19. november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 15 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0