TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
68 proovivõttu (lehekülg 1/7)
28. veebruar 2024 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 388 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l <10 50
28. veebruar 2024 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
05. detsember 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
05. detsember 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
05. detsember 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l <3 250
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 18 250
Nitrit mg/l 0.03 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 0.91 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Tolueen μg/l <0.2
Boor mg/l 0.77 1.5
Nitraat mg/l <0.5 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 0.98
Naatrium mg/l 54.9 200
Trihalometaanide summa µg/l 1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Elektrijuhtivus μS/cm 388 2500
Raud µg/l <12 200
22. september 2023 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 40 200
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 363 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1
22. september 2023 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
21. september 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.01
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.042
Indikatiivdoos mSv 0.052 0.10
23. märts 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.6
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <30 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
23. märts 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta