TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
46 proovivõttu (lehekülg 1/5)
17. august 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.45
Mangaan µg/l 12 50
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 436 2500
Hägusus (NTU) NTU 4.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 130 200
17. august 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
09. märts 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 11 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Elektrijuhtivus μS/cm 418 2500
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Raud µg/l 125 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.46
09. märts 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. oktoober 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Raud µg/l 100 200
Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.6
26. oktoober 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 115 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
27. mai 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
27. mai 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
27. mai 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <5.0 200
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Vask mg/l <0.001 2.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Mangaan µg/l 8.9 50
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Boor mg/l 0.555 1.0
Seleen µg/l <1.0 10
Plii µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l <3 250
Kloriid mg/l 13 250
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Fluoriid mg/l 0.90 1.5
Naatrium mg/l 48.4 200
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.01
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitrit mg/l <0.010 0.5
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Hägusus (NTU) NTU 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 401 2500
Raud µg/l 97 200
Nitraat mg/l <0.45 50
21. jaanuar 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0