TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
55 proovivõttu (lehekülg 1/6)
28. oktoober 2022 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2022 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.32
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
07. september 2022 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.61
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <30 200
07. september 2022 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 66 ebaloomulike muutusteta
30. märts 2022 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.39
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
30. märts 2022 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
23. november 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 236 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. november 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.35
Elektrijuhtivus μS/cm 412 2500
Nitrit mg/l 0.013 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l <0.5 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tolueen ug/l <0.2
Kloriid mg/l 16 250
Fluoriid mg/l 0.97 1.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <2.0 10
Plii µg/l <0.2 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Arseen µg/l <0.2 10
Kroom µg/l <0.3 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Sulfaat mg/l <3 250
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Raud µg/l 8.9 200
Mangaan µg/l 13.8 50
Naatrium mg/l 47.1 200
Alumiinium µg/l <8.0 200
Boor mg/l 0.564 1.0
12. november 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
17. august 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.45
Mangaan µg/l 12 50
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 436 2500
Hägusus (NTU) NTU 4.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 130 200