TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
63 proovivõttu (lehekülg 1/7)
22. september 2023 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 40 200
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 363 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1
22. september 2023 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
21. september 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.01
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.042
Indikatiivdoos mSv 0.052 0.10
23. märts 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.6
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <30 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
23. märts 2023 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
01. november 2022 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
01. november 2022 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Nitraat mg/l 0.6 50
Raud µg/l <12 200
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Boor mg/l 0.6 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Alumiinium µg/l <8 200
Fluoriid mg/l 0.83 1.5
Mangaan µg/l <3 50
Vask mg/l <0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.42
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Naatrium mg/l 49.7 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Kloriid mg/l 14 250
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.3 10
Kroom µg/l <0.4 50
Nikkel µg/l <2 20
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
01. november 2022 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
28. oktoober 2022 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2022 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.32
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5