TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kulina küla veevärk
Aadressid
  • Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. august 2023 Kulina lasteaed
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. oktoober 2022 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19. oktoober 2021 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 359 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.2
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. oktoober 2020 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.1
23. oktoober 2019 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 0.36
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 438 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
06. november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.2
Hägusus (NTU) NTU 1.57
Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
pH pH ühik 7.18 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
16. november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.53 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
14. september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kroom µg/l <0.4 50
Antimon µg/l <0.1 5.0
Boor mg/l <0.06 1.0
Elavhõbe µg/l 0.3 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Naatrium mg/l 133.6 200
Vask mg/l <0.01 2.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Plii µg/l 0.3 10
Arseen µg/l <0.2 10
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 10.7 250
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.9
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Nitraat mg/l 15 50
Sulfaat mg/l 19 250
Raud µg/l <100 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.6 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Mangaan µg/l <30 50
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
15. oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.8
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
04. november 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0