TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kadila küla veevärk
Aadressid
  • Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
12. juuli 2023 Kadila küla ABC1 OÜ
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 33 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18. aprill 2023 ABC1 OÜ
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
14. november 2022 Kadila küla ettevõtte ABC1 OÜ, kinnistu Pärna 1 Pärna tn 1, 46605 Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 607 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 66 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14. november 2022 Kadila küla ettevõtte ABC1 OÜ, kinnistu Pärna 2 Pärna tn 2, 46605 Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 72 ebaloomulike muutusteta
14. november 2022 Kadila (2888) puurkaev Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
25. oktoober 2022 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 34 0
Elektrijuhtivus μS/cm 614 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 10 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19. oktoober 2021 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 377 2500
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.4
26. oktoober 2020 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
23. oktoober 2019 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 89 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.54
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
01. august 2019 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 20.1 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0