TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ardu aleviku veevärk
Aadressid
  • Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Kõue Varahaldus
Aadress
Kesk tee 6, 75001 Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Telefon
+372 6083343
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. august 2022 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
17. august 2022 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
06. oktoober 2021 Ardu kool Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 62 ebaloomulike muutusteta
15. september 2021 Ardu kool Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Vask mg/l 0.007 2.0
Mangaan µg/l 4.6 50
Fluoriid mg/l 0.47 1.5
Alumiinium µg/l <8.0 200
Boor mg/l 0.222 1.0
Raud µg/l 5.8 200
Nitraat mg/l <0.5 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l <2.0 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Plii µg/l 0.8 10
Antimon µg/l 0.5 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 8 250
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 361 2500
Kloriid mg/l 10 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
15. september 2021 Ardu kool Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
11. september 2020 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
18. august 2020 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 427 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
03. detsember 2019 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
07. oktoober 2019 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12. september 2019 Ardu lasteaed Ardu alevik, Kõue vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 354 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4