TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Habaja aleviku veevärk
Aadressid
  • Habaja alevik, Kose vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Kõue Varahaldus
Aadress
Kesk tee 6, 75001 Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Telefon
+372 6083343
Veebiaadress
E-post
varahaldus@koue.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
08. september 2021 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Naatrium mg/l 18.9 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Arseen µg/l <0.2 10
Kloriid mg/l 26 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Mangaan µg/l <3.0 50
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Alumiinium µg/l <8.0 200
Raud µg/l 9.3 200
Nitraat mg/l 4.1 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Sulfaat mg/l 49 250
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 652 2500
Nitrit mg/l 0.030 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Vask mg/l 0.007 2.0
Boor mg/l 0.36 1.0
08. september 2021 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
08. september 2021 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
18. august 2020 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
18. august 2020 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
12. september 2019 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
12. september 2019 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 34 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. september 2018 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 0.96 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l 2.8 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 15 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.013 0.5
Kloriid mg/l 24 250
Elektrijuhtivus μS/cm 622 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 56 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 22.7 200
26. september 2018 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
24. august 2017 Habaja lasteaed Habaja alevik, Kõue vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kloriid mg/l 24.0 250
Elektrijuhtivus μS/cm 623 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 55 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 21.6 200