TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rohtla/Lootsi piirkond
Aadressid
  • Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
66 proovivõttu (lehekülg 1/7)
07. märts 2023 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
Hägusus (NTU) NTU 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l 34 200
07. märts 2023 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
23. september 2022 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 7.3
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.93
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 100 200
Mangaan µg/l 10 50
23. september 2022 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
29. juuni 2022 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Nikkel µg/l <2 20
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Nitraat mg/l 0.95 50
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Mangaan µg/l 27 50
Vask mg/l <0.002 2.0
Kroom µg/l <0.4 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Raud µg/l 140 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Plii µg/l <0.3 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.69
Sulfaat mg/l 4 250
Boor mg/l 0.33 1.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
Kloriid mg/l 44 250
Tolueen ug/l <0.2
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Naatrium mg/l 46.4 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Hägusus (NTU) NTU 17
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Benseen µg/l <0.1 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Alumiinium µg/l 78 200
29. juuni 2022 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. juuni 2022 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
20. jaanuar 2022 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
20. jaanuar 2022 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 11 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.86
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l <30 200
15. oktoober 2021 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta