TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lepiku küla veevärk
Aadressid
  • Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. aprill 2023 MTÜ Johanna
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
12. aprill 2022 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 402 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. märts 2021 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Sulfaat mg/l 27 250
Kloriid mg/l 4.7 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Naatrium mg/l 2.7 200
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Boor mg/l <0.1 1.0
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
16. märts 2021 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l 0.3 10
Seleen µg/l <2 10
Plii µg/l <0.2 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Kroom µg/l <0.3 50
Nikkel µg/l 2.1 20
Antimon µg/l <0.2 5.0
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
07. aprill 2020 asulasse minev toru Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 490 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.76
Raud µg/l 174 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
09. aprill 2019 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.1
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
09. aprill 2019 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
10. mai 2018 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. mai 2018 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Naatrium mg/l 6.9 200
Boor mg/l <0.06 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200
16. mai 2017 MTÜ Johanna köök Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
pH pH ühik 7.18 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0