TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pikavere kool
Aadressid
  • Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Raasiku Vallavalitsus
Aadress
Tallinna mnt 24, 75201 Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6070348
Veebiaadress
E-post
raasiku.vald@raasiku.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
04. mai 2022 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. aprill 2022 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 43 200
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 1 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.8 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 570 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
20. mai 2021 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17
Sulfaat mg/l 36 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 104 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 3.4 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.2 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 532 2500
Mangaan µg/l <10 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l <30 200
02. mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l 12 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.0 5.0
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Sulfaat mg/l 38 250
Naatrium mg/l 2.1 200
Mangaan µg/l <5 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 24 200
Elektrijuhtivus μS/cm 642 2500
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
20. märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 156 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
04. mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
Hägusus (NTU) NTU 3.0
Raud µg/l 710 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 24 250
Mangaan µg/l 8 50
Naatrium mg/l 5.5 200
27. detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
27. detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Seleen µg/l <1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 740 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Kloriid mg/l 20 250
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 17 250
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Kroom µg/l <0.4 50
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Naatrium mg/l 40.6 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Vask mg/l <0.001 2.0
Mangaan µg/l 7.0 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
Boor mg/l 0.70 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Plii µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <1 20
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
06. november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l 405 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
Hägusus (NTU) NTU 2.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 33.0 200
Kloriid mg/l 12 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0