TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Anija küla
Aadressid
  • Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
16. august 2023 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
16. august 2023 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
19. august 2022 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19. august 2022 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19. august 2022 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 45.9 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.2 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Plii µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 14 250
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 438 2500
Kloriid mg/l 31 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Hägusus (NTU) NTU 1
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 0.65 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.53 1.0
Raud µg/l 25 200
Nitraat mg/l 0.9 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Kroom µg/l <0.4 50
22. september 2021 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
19. august 2021 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
23. september 2020 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Raud µg/l 34 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
23. september 2020 Kehra tee 1 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
29. mai 2020 Anija küla puurkaev, katastri nr: 925 Anija küla, Anija vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0