TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Voose küla
Aadressid
  • Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
16. august 2023 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
16. august 2023 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
19. august 2022 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19. august 2022 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22. september 2021 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
19. august 2021 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 56 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
19. august 2021 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <3 50
Vask mg/l 0.006 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Antimon µg/l <0.2 5.0
Plii µg/l 0.6 10
Kroom µg/l <0.3 50
Nikkel µg/l <2 20
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 8.7 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Nitraat mg/l 4.6 50
Raud µg/l 241.3 200
Boor mg/l 0.234 1.0
Alumiinium µg/l <8 200
Fluoriid mg/l 0.88 1.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 2.8
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Kloriid mg/l 14 250
Elektrijuhtivus μS/cm 495 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 19 250
Arseen µg/l 0.5 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
26. august 2020 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 508 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
26. august 2020 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
14. august 2019 Voose Rahvamaja tänavakraan Voose küla, Anija vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5