TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alavere küla
Aadressid
  • Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
34 proovivõttu (lehekülg 1/4)
25. mai 2023 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Efektiivdoos mSv/a <0.02 0.10
17. aprill 2023 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 11 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
17. aprill 2023 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
18. mai 2022 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 490 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
18. mai 2022 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. mai 2021 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. mai 2021 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Sulfaat mg/l 9 250
Kloriid mg/l 36 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Nitraat mg/l 0.59 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Mangaan µg/l 3.1 50
Antimon µg/l <0.2 5.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Naatrium mg/l 38.2 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l 35 200
Alumiinium µg/l <8 200
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.007 2.0
Nikkel µg/l <2 20
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Seleen µg/l <2 10
Plii µg/l 0.5 10
Boor mg/l 0.189 1.0
Kroom µg/l <0.3 50
17. mai 2021 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29. mai 2020 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 21 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 487 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
29. mai 2020 Lasteaed Mõmmila Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0