TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kehra linna veevärk
Aadressid
  • Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
118 proovivõttu (lehekülg 1/12)
16. mai 2024 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.3
16. mai 2024 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
06. märts 2024 Lasteaed Lastetare Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
06. märts 2024 Lasteaed Lastetare Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
06. märts 2024 Lasteaed Lastetare Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Antimon µg/l <0.3 10.0
Sulfaat mg/l 13 250
Plii µg/l <0.3 10
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 412 2500
Kloriid mg/l 53 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mgO2/l 0.96 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Tolueen μg/l <0.2
Boor mg/l 0.98 1.5
Raud µg/l <12 200
Nitraat mg/l <0.5 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 63.3 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Arseen µg/l <0.2 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
22. november 2023 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 434 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
22. november 2023 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
16. august 2023 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 487 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
16. august 2023 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
25. mai 2023 Lasteaed "Lepatriinu" Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 484 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5