TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kehra linna veevärk
Aadressid
  • Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VELKO AV
Aadress
F. R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Telefon
+372 6085564
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
104 proovivõttu (lehekülg 1/11)
09. november 2022 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
19. august 2022 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19. august 2022 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18. mai 2022 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 563 2500
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
18. mai 2022 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21. märts 2022 Lasteaed Lastetare Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Naatrium mg/l 60.9 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 558 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 1.6 50
Tsüaniid µg/l <3 50
Sulfaat mg/l 17 250
Kloriid mg/l 50 250
Fluoriid mg/l 0.8 1.5
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Nikkel µg/l <2 20
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l 2.7 10
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l 17.7 50
Alumiinium µg/l <8 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Arseen µg/l <0.2 10
Kroom µg/l <0.4 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Boor mg/l 0.81 1.0
Raud µg/l 98 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l 2 100
21. märts 2022 Lasteaed Lastetare Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21. märts 2022 Lasteaed Lastetare Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
12. november 2021 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Raud µg/l 39 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 553 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1
12. november 2021 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0