TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lagedi piirkond
Aadressid
  • Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
90 proovivõttu (lehekülg 1/9)
17. august 2021 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.03
Mangaan µg/l 22 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 513 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
17. august 2021 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13. mai 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.05
Raud µg/l 27 200
13. mai 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. märts 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
17. märts 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Nitraat mg/l 1.5 50
Raud µg/l 26 200
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Kroom µg/l <0.3 50
Arseen µg/l <0.2 10
Seleen µg/l <2.0 10
Plii µg/l 0.8 10
Sulfaat mg/l 7 250
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Kloriid mg/l 43 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <8.0 200
Vask mg/l 0.015 2.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Boor mg/l 0.108 1.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Nikkel µg/l <2.0 20
Mangaan µg/l <3.0 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
Naatrium mg/l 26.1 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.76
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
17. märts 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. veebruar 2021 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. veebruar 2021 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 472 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l 20 50
04. detsember 2020 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 25 200
Elektrijuhtivus μS/cm 462 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.90