TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lagedi piirkond
Aadressid
  • Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
97 proovivõttu (lehekülg 1/10)
20. jaanuar 2022 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20. jaanuar 2022 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 25 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.87
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l <30 200
19. jaanuar 2022 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19. jaanuar 2022 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Seleen µg/l <2.0 10
Mangaan µg/l <3.0 50
Vask mg/l 0.024 2.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Nikkel µg/l <2.0 20
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Kroom µg/l <0.3 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Plii µg/l 0.9 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 6 250
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 32.0 200
Elektrijuhtivus μS/cm 507 2500
Kloriid mg/l 41 250
Tolueen ug/l <0.2
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Boor mg/l 0.122 1.0
Alumiinium µg/l <8.0 200
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Nitraat mg/l 0.73 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Fluoriid mg/l 0.26 1.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.11
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Raud µg/l <3.0 200
19. jaanuar 2022 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
15. oktoober 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 79 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.96
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 529 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <30 200
17. august 2021 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.03
Mangaan µg/l 22 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 513 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
17. august 2021 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13. mai 2021 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.05
Raud µg/l 27 200