TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Paasvere küla veevärk
Aadressid
  • Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19. aprill 2023 Paasvere külamaja Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 679 2500
13. aprill 2022 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21. aprill 2021 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 600 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
15. aprill 2020 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 591 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
19. september 2019 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 21 250
19. september 2019 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
25. aprill 2019 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
11. aprill 2018 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
04. aprill 2017 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 656 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.16 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
14. aprill 2016 Paasvere küla veevärk Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.4
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 5