TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laekvere aleviku veevärk
Aadressid
  • Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. aprill 2024 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 692 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
19. aprill 2023 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 689 2500
13. aprill 2022 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21. aprill 2021 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.12 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 6.6 200
Nitrit mg/l 0.003 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 7.4 250
Sulfaat mg/l 32 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
21. aprill 2021 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Tolueen ug/l <0.2
Vask mg/l 0.005 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Plii µg/l <0.2 10
Kroom µg/l <0.3 50
Nikkel µg/l <2 20
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
15. aprill 2020 Laekvere aleviku veevärk Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19. september 2019 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l 18.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
19. september 2019 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
24. aprill 2019 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 622 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
11. aprill 2018 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 33 200
Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta