TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laekvere aleviku veevärk
Aadressid
  • Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19. aprill 2023 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 689 2500
13. aprill 2022 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21. aprill 2021 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.12 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 6.6 200
Nitrit mg/l 0.003 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 7.4 250
Sulfaat mg/l 32 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
21. aprill 2021 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Tolueen ug/l <0.2
Vask mg/l 0.005 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Plii µg/l <0.2 10
Kroom µg/l <0.3 50
Nikkel µg/l <2 20
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
15. aprill 2020 Laekvere aleviku veevärk Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19. september 2019 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l 18.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
19. september 2019 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
24. aprill 2019 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 622 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
11. aprill 2018 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 33 200
Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
04. aprill 2017 Laekvere lasteaed Salutaguse tee 6, 46501 Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.9
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.05 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 694 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0