TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lehtma sadama veevärk
Aadressid
  • Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Direct Consulting
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
12. september 2019 II hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
05. november 2018 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 11 200
pH pH ühik 8.23 6.5 kuni 9.5
05. november 2018 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
02. oktoober 2018 II hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 95 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. august 2017 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 12 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
01. november 2016 Lehtma sadamahoone olmeruum Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. aprill 2015 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Raud µg/l 27 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. aprill 2015 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
15. aprill 2015 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kloriid mg/l 45 250
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l 42 250
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 355 2500
Fluoriid mg/l 0.78 1.5
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 0.35 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 42 200
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l 0.06 5.0
Seleen µg/l <1 10
Mangaan µg/l <5 50
Nikkel µg/l 0.5 20
Kroom µg/l <0.1 50
Plii µg/l <0.1 10
24. november 2014 Lehtma sadamahoone olmeruum Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0