TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lehtma sadama veevärk
Aadressid
  • Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Direct Consulting
Aadress
Peterburi tee 2f, Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6030700
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
12. september 2019 II hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
05. november 2018 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 11 200
pH pH ühik 8.23 6.5 kuni 9.5
05. november 2018 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
02. oktoober 2018 II hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 95 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. august 2017 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 12 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
01. november 2016 Lehtma sadamahoone olmeruum Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. aprill 2015 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Raud µg/l 27 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. aprill 2015 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
15. aprill 2015 I hüdrant kail Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kloriid mg/l 45 250
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l 42 250
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 355 2500
Fluoriid mg/l 0.78 1.5
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 0.35 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 42 200
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l 0.06 5.0
Seleen µg/l <1 10
Mangaan µg/l <5 50
Nikkel µg/l 0.5 20
Kroom µg/l <0.1 50
Plii µg/l <0.1 10
24. november 2014 Lehtma sadamahoone olmeruum Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0