TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Harku järve rand
Aadress
Haabersti linnaosa, Tallinn
Veekogu liik
järv
Veekogu nimi
Harku järv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Haabersti Linnaosa Valitsus
Veebiaadress
www.tallinn.ee/haabersti
Lisainfo
Kvaliteediklass
2023 - Väga hea
2022 - Väga hea
2021 - Väga hea
2020 - Väga hea
2019 - Väga hea
2018 - Väga hea
2017 - Väga hea
2016 - Väga hea
2015 - Väga hea

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
89 proovivõttu (lehekülg 1/9)
01. juuli 2024 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
17. juuni 2024 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <30 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <30 Väga hea veekvaliteet 1000
03. juuni 2024 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
13. mai 2024 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
14. august 2023 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 70 Väga hea veekvaliteet 1000
31. juuli 2023 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 80 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 30 Väga hea veekvaliteet 1000
28. juuli 2023 Harku järve supluskoha keskosa
Microcystis aeruginosa (mg/m3) mg/m3 177.16 Väga hea veekvaliteet
Microcystis aeruginosa (units/l) units/l 315798 Väga hea veekvaliteet
Microcystis flos-aquae (mg/m3) mg/m3 268.15 Väga hea veekvaliteet
Microcystis flos-aquae (units/l) units/l 812052 Väga hea veekvaliteet
Microcystis viridis (mg/m3) mg/m3 106.38 Väga hea veekvaliteet
Microcystis viridis (units/l) units/l 135342 Väga hea veekvaliteet
Microcystis wesenbergii (mg/m3) mg/m3 543.47 Väga hea veekvaliteet
Microcystis wesenbergii (units/l) units/l 518811 Väga hea veekvaliteet
Microcystis spp. (mg/m3) mg/m3 86.14 Väga hea veekvaliteet
Microcystis spp. (units/l) units/l 609039 Väga hea veekvaliteet
Sinivetikate liigiline koosseis ja kogus (mg/m3) mg/m3 1181.3 Halb veekvaliteet
Sinivetikate liigiline koosseis ja kogus (units/l) units/l 2391042 Halb veekvaliteet
Sinivetikate koguarvukus koos mittetoksiliste liikidega ületab ujumiseks-suplemiseks loetud ohutut piiri, mille tõttu võib pikaajaline vees viibimine ja vee allaneelamine kujutada tervisele ohtu.
17. juuli 2023 Harku järve supluskoha keskosa
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
03. juuli 2023 Harku järve supluskoha keskosa
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 70 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 40 Väga hea veekvaliteet 1000
19. juuni 2023 Harku järve supluskoha keskosa
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 30 Väga hea veekvaliteet 100