TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja veevärk
Aadressid
  • Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Virumaa Muuseumid
Aadress
Tallinna 3, 44306 Rakvere linn
Telefon
+372 3225500
Veebiaadress
E-post
info@svm.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
02. juuni 2022 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.49
Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.58 1.5
Kloriid mg/l 5.7 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.005 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.28 5.0
Sulfaat mg/l 8.1 250
11. oktoober 2021 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
29. juuni 2021 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.3
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 217 ebaloomulike muutusteta
18. juuni 2019 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <30 50
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 68.1 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
07. juuni 2018 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <30 50
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 90 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.7
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
15. juuni 2017 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 438 2500
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.3
Raud µg/l <100 200
15. juuni 2017 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
01. juuni 2017 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. juuni 2016 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.6
Raud µg/l <100 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
16. juuni 2016 Palmse mõisa Viinaköögi külalistemaja köök Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1