TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaeküla veevärk
Aadressid
  • Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rakvere Vallavalitsus
Aadress
Kooli tn 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 329 5944
Veebiaadress
https://www.rakverevald.ee/uldinfo
E-post
vallavalitsus@rakverevald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
11. mai 2021 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.8
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
Hägusus (NTU) NTU 10.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11. mai 2021 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Vask mg/l <0.002 2.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
30. märts 2021 Vaeküla veevärk Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (FAU) FAU <1
Raud µg/l 98 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
30. märts 2021 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 126 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
23. märts 2021 Vaeküla veevärk Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 495 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 3.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
pH pH ühik 7.83 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 316 200
15. oktoober 2020 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.24
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Elektrijuhtivus μS/cm 500 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
15. oktoober 2020 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Seleen µg/l <0.05 10
Kroom µg/l <0.5 50
15. oktoober 2020 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
30. oktoober 2019 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30. oktoober 2019 Vaeküla pumbamaja Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.014 0.50
Hägusus (NTU) NTU 1.54
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Elektrijuhtivus μS/cm 482 2500