TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Arbavere Puhkekeskuse veevärk
Aadressid
  • Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ARBAVERE PUHKEKESKUS OÜ
Aadress
45206 Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3293636
Veebiaadress
http://www.arbavere.ee/
E-post
info@arbavere.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. juuni 2021 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.3
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.9
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
Ammoonium mg/l 0.20 0.50
25. juuni 2020 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 458 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.73
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
11. juuli 2019 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.6
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14. juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.71 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 1
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
14. juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Boor mg/l 0.69 1.0
02. august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <100 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20. juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.68 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.9
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2.1
Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
Ammoonium mg/l 0.25 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Vask mg/l 0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
28. juuli 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <100 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 538 200
Sulfaat mg/l 11 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 9.4 250
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0