TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasalemma lasteaia Sajajalgne veevärk
Aadressid
  • Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vasalemma Lasteaed Sajajalgne
Aadress
Tööstuse tn 3, 76101 Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Telefon
+372 6713490
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
28. september 2023 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22. september 2023 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
08. november 2022 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
08. november 2022 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
17. veebruar 2022 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 39 ebaloomulike muutusteta
01. detsember 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kloriid mg/l 63 250
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU 3.3
Seleen µg/l <2 10
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Naatrium mg/l 50 200
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l 2 100
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Nikkel µg/l <2 20
Plii µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Raud µg/l 10 200
Mangaan µg/l 34.3 50
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.575 1.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Nitraat mg/l <0.5 50
Sulfaat mg/l 12 250
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Kroom µg/l 0.5 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
01. detsember 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 2 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 128 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
01. detsember 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
01. veebruar 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 31 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 25 200
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
01. veebruar 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta