TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasalemma lasteaia Sajajalgne veevärk
Aadressid
  • Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vasalemma Lasteaed Sajajalgne
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
28. september 2023 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22. september 2023 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
08. november 2022 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
08. november 2022 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
17. veebruar 2022 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 39 ebaloomulike muutusteta
01. detsember 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kloriid mg/l 63 250
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU 3.3
Seleen µg/l <2 10
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Naatrium mg/l 50 200
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l 2 100
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Nikkel µg/l <2 20
Plii µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Raud µg/l 10 200
Mangaan µg/l 34.3 50
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.575 1.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Nitraat mg/l <0.5 50
Sulfaat mg/l 12 250
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Kroom µg/l 0.5 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
01. detsember 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 2 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 128 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
01. detsember 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
01. veebruar 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 31 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 25 200
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
01. veebruar 2021 Vasalemma lasteaed Sajajalgne Tööstuse tn 3, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta