TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasalemma Põhikooli veevärk
Aadressid
  • Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vasalemma Põhikool
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
33 proovivõttu (lehekülg 1/4)
02. oktoober 2023 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
03. mai 2023 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 892 2500
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Mangaan µg/l 33 50
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
Boor mg/l 0.8 1.0
Raud µg/l 200 200
08. oktoober 2021 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
08. oktoober 2021 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 718 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
Raud µg/l 56 200
29. oktoober 2020 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 53 200
Elektrijuhtivus μS/cm 678 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
29. oktoober 2020 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Vask mg/l 0.002 2.0
Alumiinium µg/l 20.8 200
Mangaan µg/l 20.6 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.626 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 1
Raud µg/l 52 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Kloriid mg/l 101 250
Elektrijuhtivus μS/cm 682 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 13 250
Fluoriid mg/l 1.49 1.5
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 84.2 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
30. oktoober 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 1.28 1.5