TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasalemma Põhikooli veevärk
Aadressid
  • Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vasalemma Põhikool
Aadress
Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Telefon
671 3335
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
33 proovivõttu (lehekülg 1/4)
02. oktoober 2023 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
03. mai 2023 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 892 2500
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Mangaan µg/l 33 50
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
Boor mg/l 0.8 1.0
Raud µg/l 200 200
08. oktoober 2021 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
08. oktoober 2021 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 718 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
Raud µg/l 56 200
29. oktoober 2020 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 53 200
Elektrijuhtivus μS/cm 678 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
29. oktoober 2020 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Vask mg/l 0.002 2.0
Alumiinium µg/l 20.8 200
Mangaan µg/l 20.6 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.626 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 1
Raud µg/l 52 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Kloriid mg/l 101 250
Elektrijuhtivus μS/cm 682 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 13 250
Fluoriid mg/l 1.49 1.5
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 84.2 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
30. oktoober 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 1.28 1.5