TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Altia Eesti AS veevärk
Aadressid
  • Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Altia Eesti AS
Aadress
Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6712000
Veebiaadress
E-post
info@altia.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
30 proovivõttu (lehekülg 1/3)
22. november 2021 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 249 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Sulfaat mg/l 19 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud Fe 2+ μg/l 29
Magneesium mg/l <2.0
Kaltsium mg/l <5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Mangaan µg/l <10 50
Väävelvesinik mg/l <0.005
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 55 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.09
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 8
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 25 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Raud Fe 2+ μg/l 10
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
pH pH ühik 8.4 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 20 250
Mangaan µg/l <5 50
Magneesium mg/l <2.0
Kaltsium mg/l <5.0
Väävelvesinik mg/l <0.005
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.02
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Sulfaat mg/l <3 250
Mangaan µg/l <5 50
Magneesium mg/l <2.0
Kaltsium mg/l <5.0
Väävelvesinik mg/l <0.005
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.02
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.010
Raud µg/l 21 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Raud Fe 2+ μg/l 13
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 13 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2.0
09. oktoober 2020 Pumbamaja Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 0.73 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2.7
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l <0.5 50
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Raud µg/l 350 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
Raud Fe 2+ μg/l 325
Ammoonium mg/l 0.25 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 98 250
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 20 250
Mangaan µg/l 40 50
Magneesium mg/l 11.2
Naatrium mg/l 40.2 200
Kaltsium mg/l 43.9
Väävelvesinik mg/l <0.005
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.82
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
09. oktoober 2020 Pumbamaja Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 132 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 110 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12. september 2019 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Ra-228 mBq/l <0.02
Ra-226 mBq/l <0.003
Efektiivdoos mSv/aastas <0.011 0.10