TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saku Õlletehase veevärk
Aadressid
  • Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saku Õlletehase AS
Aadress
Tallinna mnt2, 75501 Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6508400
Veebiaadress
E-post
saku@saku.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
111 proovivõttu (lehekülg 1/12)
28. september 2021 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. september 2021 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
28. september 2021 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 47.5 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Plii µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 17 250
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
Kloriid mg/l 102 250
Nitrit mg/l 0.243 0.5
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.047 2.0
Mangaan µg/l 10.5 50
Fluoriid mg/l 0.54 1.5
Alumiinium µg/l <8.0 200
Tolueen ug/l <0.2
Boor mg/l 0.122 1.0
Raud µg/l <3.0 200
Nitraat mg/l 0.75 50
05. mai 2021 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 638 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
05. mai 2021 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
01. oktoober 2020 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
01. oktoober 2020 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
01. oktoober 2020 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Boor mg/l 0.130 1.0
Alumiinium µg/l <5.0 200
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Vask mg/l 0.04 2.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Mangaan µg/l 8.8 50
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Raud µg/l 3.7 200
Seleen µg/l <1.0 10
Plii µg/l <0.1 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Nitrit mg/l 0.309 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
Nitraat mg/l <0.5 50
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Sulfaat mg/l 16 250
Kloriid mg/l 105 250
Naatrium mg/l 42.5 200
Fluoriid mg/l 0.52 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
08. september 2020 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
08. september 2020 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0