TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõigu elamukvartal
Aadressid
  • Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
119 proovivõttu (lehekülg 1/12)
21. mai 2024 Pirosmani kohvik Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.5 0.5
Hägusus (NTU) NTU <0.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.8
Raud µg/l <30 200
21. mai 2024 Pirosmani kohvik Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
28. veebruar 2024 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 414 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU 1.1
28. veebruar 2024 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
19. oktoober 2023 Pirosmani kohvik Tallinn
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.9
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Raud µg/l <30 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19. oktoober 2023 Pirosmani kohvik Tallinn
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22. september 2023 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.9
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.4
Raud µg/l <30 200
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
22. september 2023 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. aprill 2023 Pirosmani kohvik Tallinn
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 418 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5
Mangaan µg/l <10 50
17. aprill 2023 Pirosmani kohvik Tallinn
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0