TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõigu elamukvartal
Aadressid
  • Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
98 proovivõttu (lehekülg 1/10)
30. märts 2022 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.43
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Jääkkloor (üld) mg/l 0.6
Raud µg/l <30 200
30. märts 2022 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
10. november 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.96
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
10. november 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25. august 2021 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.16
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
25. august 2021 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12. august 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12. august 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
Naatrium mg/l 7.7 200
Trihalometaanide summa µg/l 66 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l 0.3 50
Plii µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l 0.5 10
Sulfaat mg/l 22 250
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 434 2500
Kloriid mg/l 39 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Mangaan µg/l <3.0 50
Fluoriid mg/l 0.17 1.5
Alumiinium µg/l 69.4 200
Boor mg/l 0.016 1.0
Jääkkloor (üld) mg/l 0.4
Raud µg/l 86.1 200
Nitraat mg/l <0.5 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.0 5.0
12. august 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
21. juuni 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.06
Raud µg/l <30 200