TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Inju küla veevärk
Aadressid
  • Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30. august 2023 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
30. august 2023 Inju puurkaev kat nr 5545 Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
30. august 2023 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 176 ebaloomulike muutusteta
15. august 2023 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 2 0
01. august 2023 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 97 ebaloomulike muutusteta
01. august 2023 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.026 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 683 2500
Hägusus (FAU) FAU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
25. oktoober 2022 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 676 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
19. oktoober 2021 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
26. oktoober 2020 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18. november 2019 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0