TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Inju küla veevärk
Aadressid
  • Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19. oktoober 2021 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
26. oktoober 2020 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18. november 2019 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23. oktoober 2019 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 533 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.64
Nitraat mg/l 32 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 93 ebaloomulike muutusteta
11. jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
Sulfaat mg/l 26.7 250
pH pH ühik 6.96 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 644 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Jääkkloor (üld) mg/l 0.15 0.2 kuni 0.5
29. august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <100 200
Fluoriid mg/l 0.13 1.5
Nitraat mg/l 24.5 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.09 5.0
Mangaan µg/l <30 50
Kloriid mg/l 13.6 250
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2 0.2 kuni 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l 5 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 9.7 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.3 10
Boor mg/l <0.06 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.009 2.0
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
08. detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
17. detsember 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
15. oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.23 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 946 2500
Ammoonium mg/l 1.0 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
30. oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5