TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Roela kooli veevärk
Aadressid
  • Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
12. aprill 2022 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 315 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 44 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16. märts 2021 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 394 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Naatrium mg/l 49 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 19 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.4 1.5
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Raud µg/l 45 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.5 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Sulfaat mg/l <1 250
16. märts 2021 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Kroom µg/l <0.3 50
Nikkel µg/l <2.0 20
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Vask mg/l 0.002 2.0
Arseen µg/l <0.2 10
Plii µg/l <0.2 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tolueen ug/l <0.2
16. märts 2021 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 42
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.008
Ra-228 mBq/l <11
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.005
Efektiivdoos mSv/aastas 0.008 0.10
07. aprill 2020 Roela Kooli PK pärast veepuhastusseadmeid Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 23 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. jaanuar 2020 Roela Kooli PK pärast veepuhastusseadmeid Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 26 200
28. jaanuar 2020 Järve tänav Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
Raud µg/l 50 200
28. jaanuar 2020 Järve tänav Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 38 200
13. jaanuar 2020 Järve tänav Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. mai 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l <2.8 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1