TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
AS Dessert (kinnistu) veevärk
Aadressid
  • Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Dessert
Aadress
Viljandi tn 11a, 72212 Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Telefon
+372 3857006
Veebiaadress
E-post
dessert@dessert.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
17. märts 2021 juustu sulatamise ruum Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Raud µg/l 60 200
17. märts 2021 juustu sulatamise ruum Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 206 ebaloomulike muutusteta
25. märts 2020 juustu sulatamise ruum Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 100 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
25. märts 2020 juustu sulatamise ruum Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
19. märts 2019 juustu sulatamise ruum Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
19. märts 2019 juustu sulatamise ruum Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Raud µg/l 90 200
Elektrijuhtivus μS/cm 632 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
28. märts 2018 tootmishoone kraan nr 2 Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. märts 2018 tootmishoone kraan nr 2 Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Raud µg/l 77 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 591 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
10. mai 2017 tootmishoone kraan nr 2 Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. mai 2017 tootmishoone kraan nr 2 Lokuta küla, Türi vald, Järva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 681 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l 0.04 0.50