JoogivesiSuplusvesiUjuladAvaandmed
Otsing Kinni
Maakond Supluskoha nimetus Viimane proovivõtu kuupäev Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele Märkused
leiti 107 kirjet (lehekülg 4/6)
Pärnu maakond Pärnu Saare tn pikenduse ujumiskoht (jõgi) 13 mai 2019 Väga hea veekvaliteet
Viljandi maakond Pärsti järv 28 mai 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Paunküla veehoidla 24 juuli 2019 Väga hea veekvaliteet
Valga maakond Pedeli paisjärve supluskoht 6 august 2019 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Peipsi järve Mustvee linna supluskoht 13 august 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Pelgurand / Stroomi rand 9 september 2019 Väga hea veekvaliteet
Põlva maakond Pikajärve Cantervilla Mängumaa supluskoht 3 juuni 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Pikakari rand 9 september 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Pirita rand 9 september 2019 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Põltsamaa jõel Kamari paisjärve supluskoht 21 mai 2019 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Põltsamaa jõgi, supluskoht Põltsamaa linn 10 juuni 2019 Väga hea veekvaliteet
Põlva maakond Põlva linna supelrand 7 august 2019 Väga hea veekvaliteet 2019.a analüüside põhjal vastab supluskoha vesi nõuetele. Varasematel aastatel on suplusvee kvaliteet olnud kõikuv, mistõttu on nelja-aastasel hinnangul (2016-2019) klassifitseeris amet Põlva linna supluskoha 2019.aastal suplusvee kvaliteedi alusel kvaliteediklassi "piisav".
Järva maakond Preediku järv 23 juuli 2019 Väga hea veekvaliteet Tegemist on mitteametliku supluskohaga
Valga maakond Pühajärve supelrand 28 august 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Purgatsi järve supluskoht 22 august 2019 Väga hea veekvaliteet
Pärnu maakond Rääma väliujula 22 august 2019 Väga hea veekvaliteet
Pärnu maakond Raeküla rand 26 august 2019 Väga hea veekvaliteet Varasematel aastatel on suplusvee kvaliteet olnud kõikuv, mistõttu on nelja-aastasel hinnangul (2015-2018) põhinev suplusvee kvaliteedihinnang loetud halvaks. Kui supluskoht on klassifitseeritud «halvaks», peab supluskoha omanik või valdaja rakendama kvaliteedijuhtimismeetmeid suplusvee kvaliteedi tagamiseks.
Harju maakond Randvere supluskoht 30 juuli 2018 Väga hea veekvaliteet
Ida-Viru maakond Rannapungerja supluskoht 16 august 2019 Väga hea veekvaliteet
Järva maakond Rava paisjärv 15 august 2019 Väga hea veekvaliteet