TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kukulinna ühisveevärk
Aadressid
  • Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 4.5 200
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 517 2500
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 52 250
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 16 250
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 48 200
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 45 200
17 mai 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 39 200
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 114 200
31 august 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 jaanuar 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
20 jaanuar 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 64 200
30 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 233 200
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 517 2500
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 597 200
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.9
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 detsember 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 35 200
26 jaanuar 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0