TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku)
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
105 proovivõttu (lehekülg 1/11)
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 19 200
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 31 ebaloomulike muutusteta
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2018 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 46 200
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 5.0
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 19 250
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 8.3 200
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
10 oktoober 2018 Pajusaare tee 8 Pajusaare tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l 6.9 100
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 9.8 200
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Plii µg/l 0.7 10
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 5 250
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 226 2500
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.59 1.5
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Kloriid mg/l 10.0 250
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.56 5.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 49 200
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Boor mg/l 0.23 1.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Vask mg/l 0.013 2.0
4 juuli 2018 Õie lasteaed (Uuesalu filiaal) Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <2.0 50
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 399 2500
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 11 200
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 45 ebaloomulike muutusteta
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2018 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 3.7
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 17 200
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 juuni 2018 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2