TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku)
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
135 proovivõttu (lehekülg 1/14)
25. mai 2021 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
Raud µg/l 97 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.4 0.5
Jääkkloor (üld) mg/l 0.8
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
25. mai 2021 Kuldala tee TH Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.4 0.5
Jääkkloor (üld) mg/l 0.8
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 26 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
25. mai 2021 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25. mai 2021 Kuldala tee TH Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. märts 2021 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 25 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 371 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l 11 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.14
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
09. märts 2021 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
07. detsember 2020 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.9
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Raud µg/l <20 200
07. detsember 2020 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
17. november 2020 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
17. november 2020 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0