TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik Tammiku veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
99 proovivõttu (lehekülg 1/10)
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 12 200
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 475 2500
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 4.6
7 mai 2019 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 458 2500
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 28 200
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
6 märts 2019 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 29 ebaloomulike muutusteta
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 47.5 200
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 6 250
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 532 2500
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kloriid mg/l 41 250
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 23 200
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Boor mg/l 0.27 1.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Vask mg/l 0.001 2.0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 2.3 50
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.35 1.5
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Alumiinium µg/l 15.2 200
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
28 november 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 20 200
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 22 200
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0