TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik EMV piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
106 proovivõttu (lehekülg 1/11)
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 7 50
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 714 2500
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 13 200
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
5 november 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 697 2500
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 15 200
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 5 50
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17 september 2019 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
7 august 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 17 50
7 august 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 august 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 august 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 20 ebaloomulike muutusteta
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 55.2 200
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.2 5.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kroom µg/l 0.3 50
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Plii µg/l 0.5 10
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Antimon µg/l 0.1 5.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Arseen µg/l 0.1 10
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 5 250
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 717 2500
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kloriid mg/l 128 250
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 22 200
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Nitraat mg/l 0.86 50
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Boor mg/l <0.002 1.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Vask mg/l 0.007 2.0
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 63.0 50
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.38 1.5
24 juuli 2019 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <5.0 200
7 mai 2019 TH Nr: 784, Ehituse tn Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 mai 2019 TH Nr: 784, Ehituse tn Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 mai 2019 TH Nr: 784, Ehituse tn Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta