TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik EMV piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
90 proovivõttu (lehekülg 1/9)
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Nitrit mg/l <0.010 0.5
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Kloriid mg/l 117 250
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Raud µg/l 22 200
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Tsüaniid µg/l <3 50
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Plii µg/l 0.2 10
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Antimon µg/l <0.1 5.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Arseen µg/l <0.1 10
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Mangaan µg/l 10.8 50
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Nikkel µg/l <1.0 20
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Kroom µg/l <0.2 50
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Elavhõbe µg/l 0.2 1.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Sulfaat mg/l 5 250
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Nitraat mg/l 0.69 50
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Boor mg/l 0.10 1.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Benseen µg/l <0.1 1.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Alumiinium µg/l <10 200
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Naatrium mg/l 49.9 200
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Seleen µg/l <1.0 10
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Elektrijuhtivus μS/cm 737 2500
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Trihalometaanide summa µg/l <1 100
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Fluoriid mg/l 0.23 1.5
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Endriin µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Aldriin µg/l ei leitud 0.03
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Malatioon µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Triallaat µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
20 september 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 14 50
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 731 2500
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 24 200
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Mangaan µg/l 15 50
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Elektrijuhtivus μS/cm 760 2500
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Raud µg/l 22 200
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Hägusus (NTU) NTU <1.0
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 juuni 2018 Jüri LPK "Taaramäe" Ehituse 26 Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 8 50
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 453 2500
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 73 200
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 aprill 2018 Ehituse tn 24, korter 2 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 19 50
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 711 2500
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.3
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 14 200
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4