TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaida piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
75 proovivõttu (lehekülg 1/8)
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Mangaan µg/l 11 50
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Raud µg/l 20 200
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l <10 200
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Mangaan µg/l 6 50
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 487 2500
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Raud µg/l 25 200
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 mai 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 8 50
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.4
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 15 200
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Naatrium mg/l 15.1 200
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Plii µg/l 0.2 10
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Sulfaat mg/l 15 250
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 467 2500
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Fluoriid mg/l 0.51 1.5
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Kloriid mg/l 8 250
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Nitrit mg/l 0.010 0.5
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Ammoonium mg/l 0.07 0.50
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Raud µg/l 11 200
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Boor mg/l 0.55 1.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Vask mg/l 0.003 2.0
14 märts 2018 Vaida LPK Pillerpall Harju maakond Mangaan µg/l 8.3 50