TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaida piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
82 proovivõttu (lehekülg 1/9)
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Mangaan µg/l 8 50
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 494 2500
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Raud µg/l 20 200
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20 juuni 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 20 200
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 märts 2019 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Boor mg/l 0.54 1.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Fluoriid mg/l 0.70 1.5
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Raud µg/l 19 200
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Naatrium mg/l 16.3 200
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kloriid mg/l 6 250
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Mangaan µg/l 16.1 50
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Vask mg/l 0.002 2.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
11 märts 2019 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Sulfaat mg/l 16 250
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Mangaan µg/l 11 50
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Raud µg/l 20 200
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l <10 200
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2