TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaida piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
100 proovivõttu (lehekülg 1/10)
25. mai 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.39
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 36 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
25. mai 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. märts 2021 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.41
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 50 200
09. märts 2021 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
09. märts 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. märts 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Raud µg/l 77 200
Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.44
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Sulfaat mg/l 17 250
Naatrium mg/l 11.5 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 0.57 1.5
Antimon µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Mangaan µg/l 12.1 50
Vask mg/l 0.005 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Alumiinium µg/l <8.0 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Kloriid mg/l 9 250
Nitraat mg/l 0.84 50
Plii µg/l 0.2 10
Arseen µg/l <0.2 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Boor mg/l 0.525 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
09. märts 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
19. oktoober 2020 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.61
Raud µg/l 48 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Mangaan µg/l 9 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 490 2500
19. oktoober 2020 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. mai 2020 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1