TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Peterburi tee 38 veevõrk
Aadressid
  • Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Altenberg Reval AS
Aadress
Rataskaevu 2, Tallinn
Telefon
+372 6279370
Veebiaadress
E-post
info@altenbergreval.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30. juuni 2017 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30. juuni 2017 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Fluoriid mg/l 0.82 1.5
Kloriid mg/l 33 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l 905 200
Hägusus (NTU) NTU 2.4
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 21
Naatrium mg/l 36.1 200
Mangaan µg/l 67 50
Sulfaat mg/l 60 250
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 551 2500
11. november 2016 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
04. detsember 2015 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Raud µg/l 1220 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 6.3
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 29
Ammoonium mg/l 0.25 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kloriid mg/l 30.0 250
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 50 250
Mangaan µg/l 106 50
Naatrium mg/l <2.0 200
05. mai 2015 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 434 2500
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Raud µg/l 1130 200
Hägusus (NTU) NTU 4.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Naatrium mg/l 30.8 200
Mangaan µg/l 110 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 66 250
Kloriid mg/l 28.0 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 53
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
03. november 2014 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Propakuisafop μg/l 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
MCPP µg/l 0.1
2,4-DP µg/l 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool µg/l 0.1
Tiaklopriid μg/l 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
27. oktoober 2014 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Alumiinium µg/l 10 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 32 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.62 1.5
Nitrit mg/l <0.003 0.5
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 463 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 44 250
Arseen µg/l 0.2 10
Raud µg/l 110 200
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 0.27 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l 0.5 10
Kroom µg/l <0.1 50
Nikkel µg/l 0.9 20
Mangaan µg/l 250 50
Seleen µg/l <1.0 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kaadmium µg/l 0.04 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Naatrium mg/l 29.4 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
14. august 2014 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Raud µg/l 850 200
Mangaan µg/l 83 50
22. jaanuar 2014 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 84 50
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Raud µg/l 28 200
05. aprill 2013 Peterburi tee 38 tsehh Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 965 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 600 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 56 250
Naatrium mg/l 32.6 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 34 250
Mangaan µg/l 95 50
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav