TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ojamaa kaevanduse veevärk
Aadressid
  • Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VKG Kaevandused
Aadress
Järveküla tee 14, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn
Telefon
+372 3324200
Veebiaadress
E-post
margus.kottise@vkg.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond maitseläve indeks TFN 1
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhnaläve indeks TON 1
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 oktoober 2019 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.036 0.50
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 704 2500
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond maitseläve indeks TFN 1
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhnaläve indeks TON 1
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
16 oktoober 2018 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.058 0.50
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
2 oktoober 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
24 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.043 0.10
24 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.026
24 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.017
24 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l 52
24 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 81
6 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 jaanuar 2017 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.023 0.50
6 detsember 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 6 200
6 detsember 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.93 0.50
6 detsember 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 4
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 6.9
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
5 oktoober 2016 Ojamaa kaevandus Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 1