TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pada küla veevärk
Aadressid
  • Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
kommunaal@aserivv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. märts 2020 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.3
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 640 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
07. märts 2019 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. märts 2018 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.4
pH pH ühik 7.18 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.42 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.16 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Hägusus (NTU) NTU 0.59
Kloriid mg/l 18.7 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.47 5.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 162.8 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 17.7 250
Ammoonium mg/l 0.31 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 642 2500
08. märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Naatrium mg/l 17.1 200
Boor mg/l 0.33 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.4 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Alumiinium µg/l 15 200
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
10. märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Ammoonium mg/l 0.28 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 110 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19. veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <100 200
Mangaan µg/l <30 50
Ammoonium mg/l 0.43 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. veebruar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l <20 50
21. jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (kraadides) kraadi 10
Ammoonium mg/l 0.34 0.50
Hägusus (NTU) NTU 20
Raud µg/l 20 200
Mangaan µg/l 51 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0