TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pada küla veevärk
Aadressid
  • Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viru-Nigula Vallavalitsus
Aadress
Kirikaia 2, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
322 9630
Veebiaadress
E-post
vallavalitsus@viru-nigula.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.42 0.50
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.16 6.5 kuni 9.5
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2017 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.59
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 18.7 250
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.004 0.5
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.47 5.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 162.8 200
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 17.7 250
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.31 0.50
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 642 2500
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 17.1 200
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.33 1.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.1 10
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 15 200
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
8 märts 2016 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 110 200
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 märts 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
19 veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
19 veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.43 0.50
19 veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 veebruar 2015 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <20 50
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 10
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.34 0.50
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 20
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 20 200
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 51 50
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <20 50
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 85 200
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.59 0.50
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhnaläve indeks TON 1
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 jaanuar 2015 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 10
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ühealuselised fenoolid µg/l <0.50
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 35 200
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kaltsium mg/l 64.1
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kaalium mg/l 11.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 20.3 200
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 81 50
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l 1.5 20
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l 0.5 50
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Baarium mg/l 0.77
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.2 10
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l 0.5 5.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.3 10
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 9 250
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.2
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.005 0.5
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.56 0.50
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 620 200
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 35.8
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <0.45 50
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kuivjääk mg/l 402
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 390.5
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.44 1.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Magneesium mg/l 28.7
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.20 1.5
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 15.0 250
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 6.4
26 juuni 2014 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.26 0.50
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 3.8
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 märts 2014 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 522 200