TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasta kooli veevärk
Aadressid
  • Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viru-Nigula Vallavalitsus
Aadress
Kirikaia 2, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
322 9630
Veebiaadress
E-post
vallavalitsus@viru-nigula.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25 aprill 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
25 aprill 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
25 aprill 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.42 0.50
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.47 0.50
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 755 2500
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.22 6.5 kuni 9.5
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.3
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2017 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l <16
22 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.003
22 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l <13
22 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.007
22 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.008 0.10
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.21 6.5 kuni 9.5
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.31 5.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.037 0.5
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 4.92 50
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 20.1 250
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.38 0.50
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 761 2500
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.4 1.5
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 16.1 250
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.5
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.39 1.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.1 10
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 159.5 200
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 25 200
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
8 märts 2016 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29 oktoober 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.33 0.50
14 oktoober 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 15 200
14 oktoober 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.54 0.50
14 oktoober 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 5 50
23 september 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.61 0.50
23 september 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
23 september 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
16 september 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <30 200
16 september 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
26 juuni 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 1.1 0.50
26 juuni 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
26 juuni 2015 Vasta kool Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta