TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viru-Nigula aleviku veevärk
Aadressid
  • Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
kommunaal@aserivv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. märts 2020 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.57
Elektrijuhtivus μS/cm 753 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. märts 2019 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.2
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 745 2500
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. märts 2018 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.1
pH pH ühik 7.07 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 713 2500
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
25. aprill 2017 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
07. märts 2017 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 727 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.11 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.8
07. märts 2017 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Nikkel µg/l <1.0 20
08. märts 2016 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 39.2 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.5
Ammoonium mg/l 0.29 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1417 2500
Fluoriid mg/l 0.28 1.5
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Kloriid mg/l 241 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 31.3 50
Nitraat mg/l 3.85 50
Nitrit mg/l 0.056 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <100 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. märts 2016 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Benseen µg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.4 50
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Naatrium mg/l 97.7 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.44 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
10. märts 2015 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.6
Raud µg/l <100 200
pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 721 2500
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
27. märts 2014 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 728 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <30 50
pH pH ühik 7.33 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.7
Raud µg/l <100 200