TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Muuga küla veevärk
Aadressid
  • 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19 september 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <20 200
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 47 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.5
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <20 200
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.1 10
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
11 aprill 2018 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.4
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2017 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.15 6.5 kuni 9.5
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 16.1 250
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.67 5.0
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 23.4 50
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 19.1 250
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.9
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 aprill 2016 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 644 2500
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l 0.4 20
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 3.9 200
13 aprill 2015 Muuga küla veevärk 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
2 veebruar 2015 Muuga puurkaevu pumbamaja 46502 Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <0.03 200