TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ruunawere Hotell OÜ veevärk
Aadressid
  • Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
RUUNAWERE HOTELL OÜ
Aadress
Ruunavere, Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Telefon
+372 6709395
Veebiaadress
E-post
info@ruunawere.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Mangaan µg/l <2.0 50
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nitraat mg/l 0.98 50
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Raud µg/l 21 200
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.6 5.0
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 675 2500
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 6 250
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 160.9 200
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
25 juuli 2019 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 719 2500
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 164 ebaloomulike muutusteta
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2018 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 32 2500
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
10 märts 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond pH pH ühik 6.0 6.5 kuni 9.5
16 jaanuar 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
16 jaanuar 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 jaanuar 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 142 ebaloomulike muutusteta
16 jaanuar 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 jaanuar 2017 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nitrit mg/l 0.013 0.5
16 november 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 3.1 0.50
16 november 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nitraat mg/l 1.7 50
30 september 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 123.1 200
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Tsüaniid µg/l <3 50
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Boor mg/l <0.06 1.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nitraat mg/l 4.8 50
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Raud µg/l 10 200
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 1.2 0.50
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nitrit mg/l 0.016 0.5
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 54.0 250
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Fluoriid mg/l 0.21 1.5
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 784 2500
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 16 250
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Arseen µg/l 0.2 10
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Plii µg/l 2.6 10
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kroom µg/l 0.4 50
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Nikkel µg/l 3.1 20
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Mangaan µg/l 7 50
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Seleen µg/l <1.0 10
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Vask mg/l 0.02 2.0
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Alumiinium µg/l <10 200
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
15 august 2016 Ruunawere Hotell köök Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1