TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tondi Electroonika AS
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tondi Elektroonika AS
Aadress
Pärnu mnt 142, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6504835; +372 6504836
Veebiaadress
E-post
mail@tondi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
07. märts 2014 AS Tondi Electroonika Pärnu mnt 142, 11317 Kesklinna linnaosa, Tallinn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 53 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 5.0
Ammoonium mg/l 0.03 0.50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 25 250
Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 35 250
Mangaan µg/l 16 50
Naatrium mg/l 3.6 200
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
07. mai 2013 AS Tondi Electroonika Pärnu mnt 142, 11317 Kesklinna linnaosa, Tallinn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 130 200
Kloriid mg/l 28 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.8 5.0
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 409 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 22 250
Mangaan µg/l 18 50
Naatrium mg/l 5.3 200
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
09. märts 2012 AS Tondi Electroonika Pärnu mnt 142, 11317 Kesklinna linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 16 50
Naatrium mg/l 6.9 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 85 200
Kloriid mg/l 26 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.4 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0