TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tamsalu linna veevärk
Aadressid
  • Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
  • Sääse alevik, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tamsalu Vesi AS
Aadress
Tehnika 2, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3230333
Veebiaadress
E-post
tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
70 proovivõttu (lehekülg 1/7)
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 5.9 200
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l 0.2 50
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.1 10
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.008 1.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.001 2.0
22 august 2019 Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 8.2 200
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.54
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.6
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 10 250
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 veebruar 2019 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.22
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.6
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.3
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 501 2500
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.35
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
9 august 2018 Tehnika tn pumbamaja veemahuti Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 10.5 250
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l <0.1 1.5
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 24.8 250
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.4
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <40 200
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 25.9 50
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 5.3 200
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.002 2.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l 1.0 20
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
9 august 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29 mai 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.8
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2018 Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta