TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vihula mõisa veevärk
Aadressid
  • Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vihula Manor Hospitality OÜ
Aadress
Vihula mõis, Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3264100
Veebiaadress
E-post
info@vihulamanor.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23 aprill 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l 1.0 10
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.7
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.68
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
28 märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
20 märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.2
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.43 0.50
22 veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2017 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2017 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2017 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 5
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 381 2500
21 veebruar 2017 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.11 1.0
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
21 veebruar 2017 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.001 2.0
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16.5
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 378 2500
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
18 veebruar 2016 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
18 veebruar 2016 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.013 0.10
18 veebruar 2016 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l <15
18 veebruar 2016 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.003
18 veebruar 2016 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l <25
18 veebruar 2016 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.013