TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vihula mõisa veevärk
Aadressid
  • Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vihula Manor Hospitality OÜ
Aadress
Vihula mõis, Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3264100
Veebiaadress
E-post
info@vihulamanor.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
30 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29. juuni 2021 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 69.8 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
26. mai 2021 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 31
Raud µg/l 262 200
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.68
28. juuli 2020 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.3
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Elektrijuhtivus μS/cm 385 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. juuli 2020 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
23. aprill 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Seleen µg/l 1.0 10
28. märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.7
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
28. märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
20. märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
22. veebruar 2018 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.43 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24. oktoober 2017 Vihula mõisa peamaja restoran Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0