TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aegviidu alevi ühisveevärk
Aadressid
  • Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VELKO AV
Aadress
F. R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Telefon
+372 6085564
Veebiaadress
E-post
velko@velko.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
52 proovivõttu (lehekülg 1/6)
09. september 2020 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
Raud µg/l 48 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
09. september 2020 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Raud µg/l 170 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
09. september 2020 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 161 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2020 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 74 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. jaanuar 2020 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Raud µg/l 54 200
13. november 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18. september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Raud µg/l 105 200
Elektrijuhtivus μS/cm 372 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18. september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26. september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Hägusus (NTU) NTU 7.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 1900 200
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
26. september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 23.6 200
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l 31 250
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 504 2500
Kloriid mg/l 20 250
Nitrit mg/l 0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l 34 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l 0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 0.56 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Mangaan µg/l 2.0 50
Fluoriid mg/l 0.66 1.5