TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aegviidu alevi ühisveevärk
Aadressid
  • Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VELKO AV
Aadress
F. R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Telefon
+372 6085564
Veebiaadress
E-post
velko@velko.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
48 proovivõttu (lehekülg 1/5)
9 jaanuar 2020 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Raud µg/l 54 200
13 november 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13 november 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13 november 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
13 november 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Raud µg/l 105 200
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 372 2500
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
18 september 2019 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Hägusus (NTU) NTU 7.5
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Raud µg/l 1900 200
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 23.6 200
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Plii µg/l 0.1 10
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 31 250
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 504 2500
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Kloriid mg/l 20 250
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.010 0.5
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Raud µg/l 34 200
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Nitraat mg/l 0.45 50
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Boor mg/l 0.56 1.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Mangaan µg/l 2.0 50
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.66 1.5
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 202 ebaloomulike muutusteta
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
26 september 2018 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
11 detsember 2017 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0