TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Arena
Aadress
Betooni tn 9, 50411 Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tervisekeskuse Halduse OÜ
Aadress
Betooni tn 9, 50411 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7409100
Veebiaadress
E-post
info@arenasport.ee
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid
90 proovivõttu (lehekülg 1/9)
15 mai 2020 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
15 mai 2020 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
15 mai 2020 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
15 mai 2020 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
15 mai 2020 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
15 mai 2020 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
15 mai 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 Väga hea veekvaliteet
15 mai 2020 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 1 Väga hea veekvaliteet 20
15 mai 2020 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 20 Väga hea veekvaliteet
15 mai 2020 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 21 Väga hea veekvaliteet
15 mai 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.5 Väga hea veekvaliteet 3
15 mai 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
15 mai 2020 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
15 mai 2020 Arena suur bassein pH pH 7.0 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
15 mai 2020 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
15 mai 2020 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
15 mai 2020 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
25 veebruar 2020 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
25 veebruar 2020 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Seotud kloor (>31 °C) mg/l 1.1 Halb veekvaliteet 0.5
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 1.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.8 Väga hea veekvaliteet 3
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.1 Väga hea veekvaliteet
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 Väga hea veekvaliteet
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 8 Väga hea veekvaliteet 20
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 18 Väga hea veekvaliteet
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 26 Väga hea veekvaliteet
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
19 veebruar 2020 Arena suur bassein pH pH 7.5 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
19 veebruar 2020 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 18 Väga hea veekvaliteet
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 18 Väga hea veekvaliteet
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 Väga hea veekvaliteet
28 jaanuar 2020 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet 20
26 november 2019 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
26 november 2019 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
26 november 2019 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
26 november 2019 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
26 november 2019 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
26 november 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 Väga hea veekvaliteet
26 november 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 5 Väga hea veekvaliteet 20
26 november 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 16 Väga hea veekvaliteet
26 november 2019 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 21 Väga hea veekvaliteet
26 november 2019 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
26 november 2019 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
26 november 2019 Arena suur bassein pH pH 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
26 november 2019 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
26 november 2019 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
26 november 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
26 november 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 0.9 Väga hea veekvaliteet
26 november 2019 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 18 Väga hea veekvaliteet
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.1 Väga hea veekvaliteet
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 6 Väga hea veekvaliteet 20
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
24 oktoober 2019 Arena suur bassein pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 24 Väga hea veekvaliteet
24 oktoober 2019 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
4 september 2019 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.4 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
4 september 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
4 september 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.3 Väga hea veekvaliteet
4 september 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
4 september 2019 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 17 Väga hea veekvaliteet
4 september 2019 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
4 september 2019 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
4 september 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet 20
4 september 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 17 Väga hea veekvaliteet
4 september 2019 Arena suur bassein pH pH 7.0 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
4 september 2019 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
4 september 2019 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
21 mai 2019 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.4 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
21 mai 2019 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
21 mai 2019 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
21 mai 2019 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
21 mai 2019 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
21 mai 2019 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
21 mai 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.0 Väga hea veekvaliteet
21 mai 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 Väga hea veekvaliteet
21 mai 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 18 Väga hea veekvaliteet
21 mai 2019 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 23 Väga hea veekvaliteet
21 mai 2019 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
21 mai 2019 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
21 mai 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 5 Väga hea veekvaliteet 20
21 mai 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
21 mai 2019 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
21 mai 2019 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
21 mai 2019 Arena suur bassein pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
10 aprill 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 Väga hea veekvaliteet
10 aprill 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 9.0 Väga hea veekvaliteet 20
10 aprill 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 20 Väga hea veekvaliteet
10 aprill 2019 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
10 aprill 2019 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
10 aprill 2019 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
10 aprill 2019 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
10 aprill 2019 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
10 aprill 2019 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
10 aprill 2019 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
10 aprill 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.3 Väga hea veekvaliteet 3
10 aprill 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 0.8 Väga hea veekvaliteet
10 aprill 2019 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
10 aprill 2019 Arena suur bassein pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
10 aprill 2019 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
10 aprill 2019 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
10 aprill 2019 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 29 Väga hea veekvaliteet
12 märts 2019 Arena suur bassein Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
12 märts 2019 Arena suur bassein Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
12 märts 2019 Arena suur bassein Vaba kloor mg/l 1.0 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
12 märts 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 Väga hea veekvaliteet
12 märts 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (vahe) mg/l 8.0 Väga hea veekvaliteet 20
12 märts 2019 Arena suur bassein Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 21 Väga hea veekvaliteet
12 märts 2019 Arena suur bassein Nitraatioon mg/l 29 Väga hea veekvaliteet
12 märts 2019 Arena suur bassein pH pH 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
12 märts 2019 Arena suur bassein Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.5 Halb veekvaliteet 0.4
12 märts 2019 Arena suur bassein Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
12 märts 2019 Arena suur bassein Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
12 märts 2019 Arena suur bassein Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
12 märts 2019 Arena suur bassein Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
12 märts 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 0.9 Väga hea veekvaliteet
12 märts 2019 Arena suur bassein Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3
12 märts 2019 Arena suur bassein Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
12 märts 2019 Arena suur bassein Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5